Behandelverloop

Eerste gesprekken

We maken kennis en kijken eerst naar wat er goed en niet goed gaat. Om de hulpvraag goed in kaart te brengen vul je online vragenlijsten in. Dan maken we een plan met het doel waaraan we gaan werken en de manier waarop. Het behandelplan.

Om een goed behandelplan te schrijven is het soms nodig om te weten wat de oorzaak van de problemen zou kunnen zijn. Dat inventariseren we door middel van screenende diagnostiek.

Als iedereen zich in het behandelplan kan vinden (bij kinderen tot 16 beslissen de ouders mee) sluiten we een behandelovereenkomst af. Daarin wordt de zakelijke kant van de behandeling vastgelegd.

Behandeltraject

Dan begint het behandeltraject. Als we merken dat de gekozen behandelmethode niet voldoende werkt, zoeken we naar iets dat wel werkt. Soms is het nodig om een diagnostisch onderzoek te doen. Dat kan bij Quest, maar je kunt ook via de huisarts naar een onderzoekspraktijk verwezen worden. Hier vind je aanvullende informatie.

Behandeling afsluiten

Tijdens het laatste gesprek evalueren wij de behandeling samen. We maken afspraken voor eventuele nazorg.
In principe sluiten we de behandeling af als de gestelde doelen naar haalbaarheid bereikt zijn. Het komt voor dat we, in overleg, besluiten de behandeling eerder te stoppen omdat de behandeldoelen bereikt zijn of omdat de problematiek elders beter behandeld kan worden. In dat laatste geval kan ik een verwijzing adviseren aan de huisarts, maar niet zelf verwijzen.

Als je in de loop van het zorgtraject zelf besluit met de behandeling te stoppen moet je dit schriftelijk aan mij melden. We ontbinden dan de behandelovereenkomst.

Veelgestelde vragen