Diagnostisch onderzoek

Bij de kindertherapie staan de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en de interactie tussen ouder en kind centraal. En er is altijd sprake van een samenspel tussen aanleg en omgeving. Zijn de klachten voornamelijk kind gebonden, of liggen de risicofactoren vooral in de leefomgeving? Om hierin inzicht te krijgen begint de behandeling altijd met een diagnostische fase. Daarbij hoort een uitgebreid intakegesprek en een verkennend onderzoek met behulp van vragenlijsten. En ik maak gebruik van beeldende technieken, bijvoorbeeld tekenen en diagnostisch spel. Voor uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek, zoals neuropsychologisch onderzoek en intelligentie onderzoek werk ik samen met andere praktijken.

Het verhaal van het kind

De context van de problemen staat centraal bij het anamnese-interview. Hoe is de ontwikkeling verlopen, wie staan om het kind heen, wat is de impact van de problemen en met welke strategie houdt iedereen het vol.

Vragenlijsten

Meestal ontvang je voorafgaand aan het eerste gesprek een link naar een aantal vragenlijsten. Ze staan in een veilige internetomgeving, je kunt ze online invullen en direct verzenden. Ze bevatten vragen over het gedrag in de afgelopen weken en ordenen dit rondom een aantal veelvoorkomende klachtbeelden. Bijvoorbeeld angst of opstandig gedrag. De vragenlijsten geven nog geen diagnose, ze geven slechts een idee van de ernst en aard van de klachten! Ze zijn er voor ouders en kinderen vanaf 11 jaar vullen hun eigen lijst in. Als het nodig is, kan de leerkracht gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt alleen met toestemming van ouders.

Een snelle taxatie van de ontwikkeling

Om een de behandeling goed aan te laten sluiten bij de interesses en capaciteiten van je kind is soms extra informatie nodig. Er zijn basistests om snel een (globale) indruk te krijgen van de neuropsychologische of sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik werk daarbij met wetenschappelijk ontwikkeld testmateriaal dat voldoet aan landelijk gestelde normen (Cotan).

Diagnostisch onderzoek

Als hieruit blijkt dat uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek, zoals neuropsychologisch onderzoek, nodig is, krijg je een verslag mee voor de huisarts. Die kan verwijzen naar een onderzoekspraktijk. Bij Quest kun je terecht voor:

  • Intelligentie onderzoek
  • Onderzoek naar hoogbegaafdheid
  • ADHD of ADD onderzoek bij jongeren 12+ (ADHD-verklaring)

Projectieve methodes

Taal is meer dan woorden, zeker als kinderen jong zijn of vooral in beelden denken. Bekende projectieve technieken zijn: tekenen, een verhaal maken bij een plaatje en spelen. Kinderen krijgen meestal een gestructureerde opdracht zodat het resultaat volgens een vaste richtlijn geïnterpreteerd kan worden. Er zijn ook vrijere technieken, bijvoorbeeld spel.

Tijdens mijn studie klinische pedagogiek heette deze onderzoeksmethode “Beeldcommunicatie”. Een term die niet meer gebruikt wordt, jammer want het vat goed samen wat deze tak van diagnostiek inhoudt. Als een kind niet goed kan verwoorden wat het voelt helpen beelden bij het verkrijgen van inzicht, bijvoorbeeld in de beleving van de problematiek. Een ervaren diagnosticus haalt hier ook informatie over het ontwikkelingsniveau van een kind vandaan.