Tarieven en vergoeding

Afzeggen

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien een afspraak niet wordt nagekomen en niet tijdig is afgezegd, zal een bedrag van € 50,- in rekening gebracht worden. Dit bedrag, het ‘no-show-tarief’, wordt niet vergoed.

Vergoeding

Voor kinderen uit de gemeentes Buren en Neder-Betuwe wordt de zorg vergoed als de huisarts je verwijst.

Tarieven particuliere zorg

We maken tijdens de intake een schatting van de tijd die we denken nodig te hebben voor het bereiken van de behandeldoelen. Je betaalt per zitting.

Telefonische intake

Gratis

Behandeling per zitting

Intake € 100,-
Intake met screenende diagnostiek € 125,-
Consult (45 minuten contact, 15 minuten rapportage) € 100,- . Bij een traject met meerdere consulten kan een lager tarief gerekend worden. Je ontvangt vooraf een offerte.
Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Waarom zelf betalen?

Er verandert veel in de geestelijke gezondheidszorg, zowel voor de jeugd als voor volwassenen. Steeds minder zorg wordt vergoed en de voorwaarden voor een vergoeding worden steeds strenger. De mogelijkheid bestaat om als particuliere cliënt professionele hulp te zoeken met minder regels en meer privacy.

Zelf betalen betekent meer zeggenschap over de behandeling en de werkwijze. We doen alleen wat jij en wij nodig vinden om je kind of jou verder te helpen.

De voordelen van zelf betalen zijn:

  • Je bepaalt zelf of en wanneer je kind hulp nodig heeft;
  • Je hebt geen verwijzing of beschikking nodig;
  • Je hoeft niet naar de huisarts of een wijkteam;
  • Er wordt geen DSM-V classificatie (diagnose) genoteerd wanneer je dat niet wenselijk vindt;
  • Er worden alleen gegevens uitgewisseld met huisartsen, wijkteams en gemeenten over inschrijving en behandeling als je het zelf wilt;
  • Je kunt snel terecht omdat we veel minder gegevens hoeven te controleren;
  • We kunnen zo lang doorgaan als nodig en haalbaar is;
  • Het maakt niet uit waar je kind woont of hoe oud het is;
  • We vallen je niet lastig met verplichte vragenlijsten tenzij we dit zinvol vinden voor de behandeling;
  • Wanneer je zelf betaalt, krijg je dezelfde kwaliteit, met meer privacy en minder regels.