Tarieven

We maken tijdens de intake een schatting van de tijd die we denken nodig te hebben voor het bereiken van de behandeldoelen. Je betaalt per zitting, contant of met PIN. Bij psychologisch onderzoek ontvang je vooraf een offerte.

Telefonische intake

Gratis

Behandeling per zitting

Intake € 125,-
Los consult € 100,-
Serie van 5 consulten € 450,-

Onderzoek

Onderstaande tarieven zijn richtlijnen. De kosten hangen af van het aantal en soort tests dat nodig is.

Screening (intake, anamnese interview & vragenlijsten, beknopt verslag) € 300,-
ADHD/ADD onderzoek 12+ (intake, interviews, beknopt verslag en eventueel verklaring) € 400,-
Intelligentie onderzoek (intake, onderzoeken, eindgesprek, verslag) vanaf € 750,-
Persoonlijkheidsonderzoek en sociaal-emotionele ontwikkeling (intake, onderzoeken, eindgesprek, verslag) vanaf € 500,-
Combinatie Intelligentie/persoonlijkheid vanaf € 1200,-

Waarom zelf betalen?

Er verandert veel in de geestelijke gezondheidszorg, zowel voor de jeugd als voor volwassenen. Steeds minder zorg wordt vergoed en de voorwaarden voor een vergoeding worden steeds strenger. De mogelijkheid bestaat om als particuliere cliënt professionele hulp te zoeken met minder regels en meer privacy.

Zelf betalen betekent meer zeggenschap over de behandeling en de werkwijze. We doen alleen wat jij en wij nodig vinden om je kind of jou verder te helpen.

De voordelen van zelf betalen zijn:

  • Je bepaalt zelf of en wanneer je kind hulp nodig heeft;
  • Je hebt geen verwijzing of beschikking nodig;
  • Je hoeft niet naar de huisarts of een wijkteam;
  • Er wordt geen DSM-V classificatie (diagnose) genoteerd wanneer je dat niet wenselijk vindt;
  • Er worden alleen gegevens uitgewisseld met huisartsen, wijkteams en gemeenten over inschrijving en behandeling, tenzij je het zelf wilt;
  • Je kunt snel terecht omdat we veel minder gegevens hoeven te controleren;
  • We kunnen zo lang doorgaan als nodig en haalbaar is;
  • Het maakt niet uit waar je kind woont of hoe oud het is;
  • We vallen je niet lastig met verplichte vragenlijsten tenzij we dit zinvol vinden voor de behandeling;
  • Wanneer je zelf betaalt, krijg je dezelfde kwaliteit, met meer privacy en minder regels.