Behandelmethodes

De manier van behandelen kan het beste beschreven worden als een ‘integratieve wijze van behandeling/therapie gericht op kinderen en jeugdigen’. Afhankelijk van de problematiek ligt het accent meer op het (cognitief)gedragstherapeutische, het psychodynamische (de beeldende therapieën) of het systeemtheoretische kader (gezin, school). Daarnaast gebruik ik vakkennis uit de (ortho)pegagogiek en neuropsychologie.

Cognitieve gedragstherapie
De klassieke cognitieve gedragstherapie pas ik toe in allerlei eigentijdse vormen, bijvoorbeeld: oplossingsgericht, acceptance and commitment therapy, mindfulness. We gaan zowel in op de manier van denken en interpreteren van problemen, als op het doen en laten van een kind. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Samen ontdekken we beter passend gedrag om te reageren op gebeurtenissen. Zowel bij het in kaart brengen van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag zijn ouders belangrijke co-therapeuten. Zeker bij jongere kinderen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Sommige problemen los je niet één-twee-drie op en sommige situaties kun je niet veranderen. Vechten tegen deze problemen kost niet alleen heel veel energie, het levert je op de lange termijn niets op. Door middel van ACT ontwikkel je vaardigheden die je helpen om te dealen met de moeilijke kanten van het leven. Bijvoorbeeld het loslaten van angsten en piekergedachten.

Gezinstherapie (Systeemtherapie)
Als een kind problemen heeft, kan dit invloed hebben op alle gezinsleden. En de reacties van gezinsleden hebben op hun beurt effect op het aangemelde kind. Om dit samenspel van actie en reactie te ontrafelen kunnen er meerdere gezinsleden bij de behandeling betrokken worden. Met behulp van een speelse methode wordt het gezin letterlijk “op tafel” gezet en processen inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. Kleine veranderingen in het omgaan met elkaar als gezinsleden kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen. 

Therapie in beelden: spelen, tekenen, dagdromen, schrijven
In beelden laten kinderen iets zien van wat zij denken en voelen. Al spelend, tekenend of fantaserend ontwerpt een kind een wereld die wij kunnen meebeleven. Beelden bieden ons een unieke mogelijkheid om kinderen te begrijpen en hen te helpen bij het verwerken van ingewikkelde kwesties in hun leven.

Tekentherapie (Symbooldrama)
Als het een kind of jongere niet goed lukt om uit te leggen wat het allemaal voelt, denkt en zou willen, kan Symbooldrama of dagdroomtherapie helpen. Al fantaserend (geleide fantasie), pratend en tekenend kan de communicatie tot stand komen. Voor jongeren is het een methode die kan leiden tot zelfinzicht en betere oplossingsvaardigheden

Schrijftherapie (Write Junior)
Dit is een traumabehandelmethode waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft. Of tekent als stripverhaal. In een aantal sessies wordt niet alleen de gebeurtenis en de context daarvan opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, zodat het kind na afloop van de therapie weer voort kan met zijn leven.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen en bij kinderen.

Modules online
Volg je de behandeling liever thuis? Dan zijn er modules die we via een videoverbinding samen in kunnen zien. Jij kunt er altijd bij om de oefeningen te maken en het nog eens terug te lezen. De modules ACT en cognitieve gedragstherapie, bijvoorbeeld bij stemmingsklachten, zijn geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar.