Blog

Het land krijgt vorm

Zolang ik me kan herinneren teken ik landkaarten van denkbeeldige landen. Toen ik klein was, was Tonke Dragt mijn grote voorbeeld. De rijken van de koningen Dagonaut en Unauwen, het Wilde Woud en het bos met de zevensprong. Landen bedenken waar verhalen tot leven komen, dat wilde ik ook. Eindelijk heb ik de moed (en de tijd) om het te proberen en ik realiseer me daarbij dat ik een nederige onderdaan van de Koningin van de Jeugdliteratuur ben. Tot nu toe maakt het plezier dat ik beleef aan het maken van het land het voor mijzelf in elk geval de moeite waard en de reacties van deelgenoten zijn positief! Geografische logica, namen bedenken, geschiedenis, fotograferen, tekenen, schrijven…

Het land heeft een naam: Quendl

Het verhaal speelt zich af in het langgerekte rivierdal van de Quende, met zes verschillende landschappen die staan voor fases van het (innerlijke) leven. In een moerasgebied, de Draslanden, overdenk je je kindertijd, in de ommuurde stad Borg alles wat je leerde en in de nieuwe stad Jordnera zet je stappen in de samenleving. Ten noorden van de rivier verken je de zin van het leven op de Hoge Heide, je diepere gevoelens in het Woud van Vergetelheiden in de Tuinen komt alles op het oogstfeest samen.

Het land wordt bevolkt door kleurrijke mensen die er met opdrachten voor zorgen dat je een boeiende reis maakt. Op die manier maak je kennis met het land, de gebruiken en de geheimen. Het speldoel is om die geheimen te ontrafelen en de brug tussen mens en zin te herstellen.