Aanmelden

Uitsluitend telefonisch

Je kunt je kind of jezelf rechtstreeks bij de praktijk aanmelden. Er is geen verwijzing van de huisarts of beschikking van de gemeente nodig. Je kunt snel terecht.

Quest kan je helpen bij

 • motivatieproblemen, langdurig schoolverzuim
 • vermoeden van ADD of ADHD
 • een sociaal- emotionele ontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen van dezelfde leeftijd
 • vermijdend gedrag, uitstelgedrag of sociaal teruggetrokken, slachtoffer van pesten
 • emotieregulatieproblemen (boze buien, anderen pijn doen, snel verdrietig)
 • angst- en dwangklachten
 • stemmingsproblemen
 • identiteitsproblemen
 • gecompliceerde rouw
 • klachten die samen (kunnen) hangen met een traumatische gebeurtenis
 • (lichamelijke) klachten, maar geen duidelijk beeld van de aard en oorzaak
 • klachten gerelateerd aan ziekte of psychische problemen van kind en/of ouders
 • eet- en slaapproblemen
 • genderproblematiek of (een vermoeden van) genderdysforie
 • iets anders… bel gerust om te overleggen