Aanmelden en afsluiten

Aanmelden inwoners Leusden

Als inwoner van de gemeente Leusden kun je je kind niet rechtstreeks bij de praktijk aanmelden. De huisarts en/of de POH-jeugd-ggz zullen altijd eerst overleggen waar de hulp in de huisartsenpraktijk plaatsvindt. Als dat bij mij is, neem ik zelf contact op voor een telefonische intake en een eerste gesprek.

Aanmelden particuliere cliënten

Als je niet in Leusden woont, kun je je direct aanmelden. Hier vind je alle informatie.
Helaas kan ik geen patiënten van huisartsen in Leusden en Achterveld aannemen als particuliere cliënten.

Afspraak afzeggen en andere veelgestelde vragen

De behandeling afsluiten

Tijdens het laatste gesprek evalueren wij de behandeling samen. We maken afspraken voor eventuele nazorg. De huisarts en de ouders krijgen een rapport van de behandeling of de verwijzing naar een vervolgtraject.
In principe sluiten we de behandeling af als de gestelde doelen naar haalbaarheid bereikt zijn. Het komt voor dat we, in overleg, besluiten de behandeling eerder te stoppen omdat de behandeldoelen bereikt zijn of omdat de problematiek elders beter behandeld kan worden. In dat laatste geval gaat dat in samenspraak met de huisarts. Ik kan een verwijzing adviseren aan de huisarts, maar niet zelf verwijzen.

Als je in de loop van het zorgtraject zelf besluit met de behandeling te stoppen moet je dit schriftelijk aan mij melden. we koppelen dit dan terug aan de huisarts.