Vergoeding en tarieven

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor vergoeding basis Basis GGZ conform de Jeugdwet

  1. Moet er sprake zijn van een vermoeden van lichte tot matig ernstige psychische problemen
  2. Heeft U een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of het wijkteam nodig die aan de eisen van de gemeente waarin uw kind woont voldoet. Informeer bij uw gemeente naar de verwijsvoorwaarden
  3. Moet het hoofdverblijfsadres van uw kind in de gemeente Buren, Tiel of Neder-Betuwe zijn. U dient dit aan te tonen met een een kopie van het id-bewijs van uw kind.

De gemeente vergoedt niet

als U ervoor kiest zorg te zoeken zonder de huisarts en/of de gemeente te informeren
Als u niet wilt dat de gemeente het vermoeden van psychische problematiek in het dossier van uw kind opneemt kunt u er voor kiezen de kosten zelf betalen. Dit geldt ook voor opname van gegevens in het medisch dossier van de huisarts.

U belt niet tijdig af

Bent u plotseling verhinderd? Bel dan tijdig af: minimaal 24 uur voordat de behandeling plaatsvindt. Wij verplaatsen de afspraak kosteloos naar een andere datum. Als u te laat of helemaal niet afbelt zult u zelf een deel van de kosten (€ 55,-) van de zitting moeten betalen en vervalt het recht op de zitting binnen het zorgtraject.

Tarieven

Tarieven van zorg die niet door de Gemeente vergoed wordt:

Een consult van 45 minuten kost € 110,- . De overige 15 minuten worden besteed aan voorbereiding en rapportage voor eigen dossier. Schriftelijke rapportage wordt apart in rekening gebracht. Het tarief voor psychologisch onderzoek kan hiervan afwijken.

Voorwaarden

Het is van groot belang om zorgvuldig na te gaan onder welke condities uw gemeente de kosten vergoedt. Als achteraf blijkt dat uw gemeente de therapeut niet vergoedt, zult u de kosten daarvan zelf moeten dragen. Ook als de gegeven informatie onjuist of onvolledig is, bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten.

Op overeenkomsten tussen leden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen  (NVO) en haar cliënten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing zoals vastgesteld door het bestuur NVO. U vindt de volledige tekst op www.nvo.nl

Afspraken wijzigen

Als u verhinderd bent verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per app/sms te melden op nr 06-42161206. (niet per mail) De afspraak wordt dan kosteloos verplaatst naar een andere datum. Later geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor afspraken die niet nagekomen zijn. Deze worden niet door de gemeente vergoed, maar tellen wel mee als één van de behandelingen. Het tarief voor de eerste niet tijdig afgezegde afspraak is € 55,-
Voor een volgende no-show wordt bij zelfbetalende cliënten het gehele tarief van € 120,- in rekening gebracht. Voor clienten met vergoeding geldt dat we in overleg met uw verwijzer gaan evalueren of Quest de meest geschikte plaats is voor hulp. Zo niet, dan kunt u samen met uw verwijzer naar een alternatief zoeken.