Aanmelden

Uitsluitend telefonisch.

Je kunt altijd bellen voor advies. In dat gesprek worden de klachten kort doorgenomen en kijken we of de vraag past binnen het behandelaanbod.
Om een afspraak te maken is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Met een verwijzing van de huisarts kun je je direct aanmelden. De zorg wordt vergoed als het hoofdverblijf van je kind in de gemeente Buren of de gemeente Neder-Betuwe is.

Quest kan je helpen bij

 • motivatieproblemen, langdurig schoolverzuim
 • vermoeden van ADD of ADHD
 • een sociaal- emotionele ontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen van dezelfde leeftijd
 • vermijdend gedrag, uitstelgedrag of sociaal teruggetrokken, slachtoffer van pesten
 • emotieregulatieproblemen (boze buien, anderen pijn doen, snel verdrietig)
 • angst- en dwangklachten
 • stemmingsproblemen
 • identiteitsproblemen
 • gecompliceerde rouw
 • klachten die samen (kunnen) hangen met een traumatische gebeurtenis
 • (lichamelijke) klachten, maar geen duidelijk beeld van de aard en oorzaak
 • klachten gerelateerd aan ziekte of psychische problemen van kind en/of ouders
 • eet- en slaapproblemen
 • genderproblematiek of (een vermoeden van) genderdysforie
 • iets anders… bel gerust om te overleggen

Vergoeding

Voor kinderen de gemeentes Buren en Neder-Betuwe wordt de zorg vergoed bij verwijzing door: de huisarts, het wijkteam, de GGD-jeugdarts of een medisch specialist.

Afzeggen

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien een afspraak niet wordt nagekomen en niet tijdig is afgezegd, wordt een bedrag van € 50,- in rekening gebracht. Dit bedrag, het ‘no-show-tarief’, wordt niet vergoed.

Wachttijd

Ongeveer twee weken tussen telefonische intake en eerste gesprek.

Contact