Behandeling

Ga op pad, ontdek jezelf en vind je weg

Kortdurende behandeling door een ervaren therapeut. Met je kind of jezelf centraal op een manier waar jij je prettig bij voelt. Om te voorkomen dat je een lang traject in moet bij een instelling of een psychologenpraktijk ver van huis, of dat je lang moet wachten tot je aan de beurt bent. Met een berg aan ervaring en een koffer vol methodiek loop ik een stukje mee. Met de zorg die je echt nodig hebt, zonder franje en overbodige handelingen. Een eigen weg in de jeugd-ggz. Lees meer over het verloop van een behandeling.

Diagnostisch onderzoek

Bij de behandeling van kinderen en jongeren staan de ontwikkelingsgeschiedenis en de interactie tussen omgeving en kind centraal. En er is altijd sprake van een samenspel tussen aanleg en omgeving. Zijn de klachten voornamelijk kind gebonden, of liggen de risicofactoren vooral in de leefomgeving? Om hierin inzicht te krijgen begint de behandeling altijd met een diagnostische fase. Daarbij hoort een uitgebreid intakegesprek en een verkennend onderzoek met behulp van vragenlijsten. En ik maak gebruik van beeldende technieken, bijvoorbeeld tekenen en diagnostisch spel. Psychodiagnostisch onderzoek, zoals neuropsychologisch onderzoek en intelligentie onderzoek geeft inzicht in de capaciteiten van je kind. Meer over diagnostisch onderzoek

Behandeling

Als orthopedagoog-generalist ben ik breed opgeleid en werk ik multi-methodisch. Dat wil zeggen dat ik meerdere psychologische behandelmethodes gebruik en deze laat  aansluiten bij de hulpvraag en bij de persoon. De klassieke cognitieve gedragstherapie wordt toegepast in allerlei eigentijdse vormen, bijvoorbeeld: oplossingsgericht, acceptance and commitment therapy, mindfulness. En ik maak gebruik van technieken uit de therapie-opleidingen die ik heb gedaan: systeemtherapie, speltherapie, symbooldrama en EMDR.

Een gevarieerde gereedschapskoffer, we vinden altijd iets dat werkt en aansluit bij wie je bent.

De behandelingen zijn kortdurend en gericht op het oplossen van de problemen die spelen en op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Ouders worden bij de behandeling betrokken in een mate die past bij de ontwikkeling en de leeftijd van hun kind. Meer over behandelmethodes

Betrokken ouders

Individuele jeugdtherapie wordt altijd gecombineerd met ouder- en/of gezinsgesprekken. Ouders zijn onmisbaar om de doelen van (jongere) kinderen te verwezenlijken. De therapie geeft een zetje, maar in het dagelijks leven moet de verandering plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om samen te oefenen en de vorderingen bij te houden, zoals we afspreken tijdens de therapie. De behandeling geeft dan het beste en snelste resultaat. Jongeren vanaf 16 jaar bepalen zelf in hoeverre zij hun ouders erbij willen betrekken.

Hoe is het voor je kind?

De meeste kinderen en jongeren vinden het fijn, of tenminste ok om naar de therapie te komen. Als iemand even geen zin meer heeft kunnen we dat samen bespreken. Ook als je het als ouder even niet ziet zitten is het goed als je dat direct zegt. We zoeken dan naar een oplossing, want doorgaan is belangrijk; voor nu en voor later.
Soms willen kinderen thuis niet vertellen wat er besproken is, en dat hoeft ook niet. Dan hebben zij even tijd nodig om alles verwerken. Als er geheimzinnigheid dreigt te ontstaan over de gesprekken hoor ik dat graag, want dat is niet de bedoeling.