Verloop van de behandeling

Aanmelden

Uitsluitend telefonisch.

In dat eerste gesprek worden de klachten kort doorgenomen en kijken we of de vraag past binnen het behandelaanbod.
Rivierenland: je kunt altijd bellen voor advies. Om een afspraak te maken is een verwijsbrief van de huisarts nodig.
Amersfoort: je kunt je direct aanmelden als particuliere cliënt. Hier vind je alle informatie.

Eerste gesprekken

In de intakefase proberen we altijd een gesprek te plannen met beide ouders samen. Kinderen hebben meer baat bij de behandeling als beide ouders bij de therapie betrokken zijn. Een gezamenlijk gesprek is nodig om een behandelplan te maken waar zowel beide ouders als het kind het belang van zien. Het vertrouwen van ouders in de therapeut zorgt voor een goede start van de therapie.

Als ouders gescheiden zijn (of van plan zijn te scheiden) spreken we in het kennismakingsgesprek af hoe beide ouders bij de behandeling betrokken worden. Deze transparantie zorgt ervoor dat ouders dezelfde informatie hebben en er geen onduidelijkheden ontstaan. Mocht het te belastend voor één van beiden zijn om samen met de ex-partner te komen, dan kunnen de intakegesprekken apart plaatsvinden. Er is altijd schriftelijke toestemming van beide ouders nodig. Geef het aan bij de telefonische intake, want zonder handtekening mag ik je kind niet ontvangen.

In het eerste gesprek bespreken we de hulpvraag en de doelen van de behandeling. En we kijken naar de ontwikkeling van je kind en alles wat daarbij goed en minder goed gaat. Verslagen van psychologisch onderzoek en eerdere behandeltrajecten nemen we door.

Het hangt van de aanmeldingsreden en leeftijd van je kind af of het aanwezig is bij dit eerste gesprek. Bij kinderen tot 16 jaar is altijd een ouder aanwezig bij het eerste gesprek.

Vanaf 16 jaar ben je in de gezondheidszorg volwassen. Er is geen toestemming van ouders meer nodig, en als de jongere alleen wil komen mag dat. De betrokkenheid van ouders heeft de voorkeur en zal in de meeste gevallen het resultaat van de behandeling versterken. Voor het delen van informatie met ouders moet de jongere toestemming geven, tenzij er sprake is van een bedreigende situatie voor de (geestelijke) gezondheid.

Je kind voorbereiden

Je kunt je kind het beste op het eerste gesprek voorbereiden door te vertellen dat je hulp gezocht hebt voor je kind en voor jezelf. Dat jullie samen naar een oplossing gaan zoeken en dat iemand daarbij gaat helpen. Het is voor kinderen vaak heel verhelderend om te merken dat  ouders zich zorgen maken en dat zij aandacht besteden aan hùn vragen en problemen.

Je kunt aansluiten bij de problemen die je kind zelf ervaart of je zorgen kenbaar maken:

“We zien dat jij steeds heel verdrietig bent na een boze bui,” of: “We zien dat je graag computert, maar we maken ons zorgen dat je blijft zitten.” Maak het niet te groot en presenteer het als hulp die net zo normaal is als die van de fysiotherapeut, de logopedist of de huisarts. Dat maakt het ook gemakkelijker als je kind even de school moet verzuimen.

Kijk vast samen foto’s van de praktijk.

Betrokken ouders

Individuele kindertherapie wordt altijd gecombineerd met ouder- en/of gezinsgesprekken. Ouders zijn onmisbaar om de doelen van (jongere) kinderen te verwezenlijken. De therapie geeft een zetje, maar in het dagelijks leven moet de verandering plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om samen te oefenen en de vorderingen bij te houden, zoals we afspreken tijdens de therapie. De behandeling geeft dan het beste en snelste resultaat.

Tijdens de behandeling: veelgestelde vragen

De behandeling afsluiten

Tijdens het laatste gesprek evalueren wij de behandeling samen. We maken afspraken voor eventuele nazorg. De huisarts en de ouders krijgen een rapport van de behandeling of de verwijzing naar een vervolgtraject.
In principe sluiten we de behandeling af als de gestelde doelen naar haalbaarheid bereikt zijn. Het komt voor dat we, in overleg, besluiten de behandeling eerder te stoppen omdat de behandeldoelen bereikt zijn of omdat de problematiek elders beter behandeld kan worden. In dat laatste geval gaat dat in samenspraak met de huisarts. Ik kan een verwijzing adviseren aan de huisarts, maar niet zelf verwijzen.

Als je in de loop van het zorgtraject zelf besluit met de behandeling te stoppen moet je dit schriftelijk aan mij melden. We koppelen dit dan terug aan de huisarts.