Professionals

Huisartsen

Bereikbaarheid

Voor collegiaal overleg kun je maandag, dinsdag en woensdag contact opnemen op 06-42161206. Buiten deze tijden kun je mij bij spoedeisende zorgvragen ook op dit nummer bereiken. Het is handig vooraf een belafspraak te maken via Siilo of What’s App.
Zorgmail: pedagogenpraktijkquest@zorgmail.nl; 500076083@lms.lifeline.nl

Verwijzen/overleggen

 • er zijn wel klachten, maar geen duidelijk beeld van de aard en oorzaak (screening);
 • een sociaal- emotionele ontwikkeling die niet past bij de leeftijd van het kind;
 • vermijdend gedrag, sociaal teruggetrokken;
 • klachten gerelateerd aan sociale cognitie: weerstand tegen verandering, zwart-wit denken, niet-begrijpen non-verbale communicatie, weinig aansluiting bij andere kinderen;
 • hechtingsproblematiek;
 • emotieregulatieproblemen;
 • angst- en dwangklachten;
 • stemmingsproblemen, identiteitsproblemen en gecompliceerde rouw;
 • klachten gerelateerd aan een traumatische gebeurtenis;
 • klachten gerelateerd aan ziekte en psychiatrische problematiek van kind en/of ouders;
 • SOLK, eet- en slaapproblemen; beginnende automutilatie;
 • genderproblematiek of (een vermoeden van) genderdysforie;
 • gedrags- en gezinsproblemen in overleg; Crisissituaties kunnen voorrang krijgen na overleg

niet verwijzen (wel overleggen)

 • concentratie- en gedragsproblemen;
 • psychologisch onderzoek naar ADHD en intelligentie;
 • (v)echtscheiding, multiproblemgezinnen, verslaving;
 • leer- en gedragsproblemen op school;