Voor verwijzers

Quest gaat sluiten…

Helaas sluit de praktijk op 31 december 2023 haar deuren. De toegenomen eisen die de Regio Rivierenland aan zorgaanbieders stelt zijn voor mij als zzp’er te zwaar geworden. Om in aanmerking voor een contract te komen moet ik op steeds meer manieren aantonen dat de kwaliteit van de verleende zorg aan alle eisen voldoet. Dat staat niet meer in verhouding tot de declarabele uren. Zowel wat betreft tijdsinvestering als de zeer hoge kosten die hieraan verbonden zijn. Het wantrouwen in kwaliteit en integriteit van zorgaanbieders neemt absurde vormen aan. Ik heb besloten te stoppen. Tot de zomervakantie neem ik nog nieuwe cliënten aan. Daarna ga ik rustig alles afronden.

Zorgaanbod

Quest biedt psychische zorg aan kinderen/jeugdigen (4-18 jaar) en hun gezinnen binnen de Jeugd-GGZ. U kunt bij Quest terecht voor diagnostiek, behandeling, therapie en advies bij psychiatrische problematiek, gezins- en relatieproblematiek en psychosociale problemen.

Deze zorg wordt verleend door een BIG-geregistreerde, postacademisch geschoolde professional. Van het begin tot het einde van de behandeling treffen patiënten dezelfde hulpverlener. Er zijn geen stagiaires of verlengde-armconstructies. Er is voor professionals één aanspreekpunt voor overleg en dit is altijd de behandelaar.

Quest biedt zowel generalistische basis-ggz als enkelvoudige specialistische ggz bij (een vermoeden van) DSM-V problematiek. Quest gebruikt een effectieve combinatie van individuele en systemische diagnostiek en therapie. Specialismes: internaliserende problematiek (angst/dwang, trauma, zelfbeeld, stemming, hechting, eten en automutilatie) en getraumatiseerde systemen. Methodes onder andere: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, EMDR.

Quest werkt samen (overleg, consultaties) met andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, medisch specialisten (kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters) en gedragsdeskundigen en daarnaast met onderwijsprofessionals.

Verwijzen/overleggen:

 • er zijn wel klachten, maar geen duidelijk beeld van de aard en oorzaak (screening);
 • een sociaal- emotionele ontwikkeling die niet past bij de leeftijd van het kind;
 • vermijdend gedrag, sociaal teruggetrokken;
 • klachten gerelateerd aan sociale cognitie: weerstand tegen verandering, zwart-wit denken, niet-begrijpen non-verbale communicatie, weinig aansluiting bij andere kinderen;
 • hechtingsproblematiek;
 • emotieregulatieproblemen;
 • gedragsproblemen
 • angst- en dwangklachten;
 • stemmingsproblemen, identiteitsproblemen en gecompliceerde rouw;
 • klachten gerelateerd aan een traumatische gebeurtenis;
 • klachten gerelateerd aan ziekte en psychiatrische problematiek van kind en/of ouders;
 • SOLK, eet- en slaapproblemen; beginnende automutilatie;
 • genderproblematiek of (een vermoeden van) genderdysforie;
 • gezinsproblemen in overleg; Crisissituaties kunnen voorrang krijgen na overleg

Bereikbaarheid

Voor collegiaal overleg kun je maandag, dinsdag en woensdag contact opnemen op 06-42161206. Buiten deze tijden kun je mij bij spoedeisende zorgvragen ook op dit nummer bereiken. Het is handig vooraf een belafspraak te maken via Siilo of What’s App.
Zorgmail: pedagogenpraktijkquest@zorgmail.nl; 500076083@lms.lifeline.nl