Verantwoording

De orthopedagoog-generalist

  • werkt samen met kind en gezin aan oplossingen;
  • is specialist op het gebied van kind en gezin;
  • is opgeleid om te behandelen en bevoegd om diagnoses (DSM V) te stellen.

De Orthopedagoog-Generalist is als eigenstandig artikel 3-beroep in de Wet BIG opgenomen.
Beroepsvereniging NVO hanteert daarnaast een kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist.
De Overheid kent het SKJ-register om kwaliteit en integriteit van jeugdhulpverleners te waarborgen.

De orthopedagoog-generalist houdt zich aan:

  • de Wet BIG en de Jeugdwet;
  • de beroepscode van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), versie 2017;
  • de bepalingen uit de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WGBO). Enkele belangrijke rechten van de cliënt zijn: recht op informatie, recht op geheimhouding van gegevens, recht op inzage in het dossier voor zover het de cliënt zelf betreft, het recht om zelf een hulpverlener te zoeken, het recht om een klacht in te dienen.

De gebruikte methodes

Bij behandelingen en therapieën maakt Quest zoveel mogelijk gebruik van protocollaire behandelmethodes volgens de richtlijnen van o.a. het Nederlands Jeugdinstituut en het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie. Onderzoeksmateriaal is wetenschappelijk getoetst en voldoet aan de normen van COTAN.

Registraties & nummers

BIG: 89926890331
NVO orthopedagoog-generalist
SKJ postmaster professional
KvK Midden Nederland: 30243760
AGB-code praktijk: 94056018
AGB-code regiebehandelaar: 94006532

Privacybeleid

Quest behandelt uw gegevens conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de regels van het medisch beroepsgeheim. Daarnaast hanteren wij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacy Statement Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)