De praktijk

In 2002 kreeg ik de kans om mij in het nieuwe gezondheidscentrum in Maarn te vestigen. De praktijk kreeg de naam Kid’s Quest, met een knipoog naar de computerspellen die ik samen met mijn man en zoon speelde. In de jaren die volgden werkte in voor huisartsen in de regio, en in 2012 werd ik gevraagd om voor de huisartsen in het Betuws Rivierenland te komen werken. De huisartsenpraktijk in Ommeren was mijn thuisbasis en ik heb daar tot 2021 met heel veel plezier gewerkt. En nu behandel ik kinderen en volwassenen in mijn eigen, particuliere praktijk in Amersfoort. Daarnaast werk ik ook een aantal uren voor de pilot SOH in Leusden. Een nieuwe functie die nog volop in ontwikkeling is.

Locatie

De praktijkruimte is bij mijn huis in het Amersfoortse Bergkwartier. Bezoekers (jong en oud) zijn enthousiast over de sfeervolle ruimte met volop spel- en therapiemateriaal binnen handbereik. Op het zoldertje is een kleine spelkamer.
Neem een kijkje in de praktijk

De orthopedagoog-generalist

  • werkt samen met kind en gezin aan oplossingen;
  • is specialist op het gebied van kind en gezin;
  • is opgeleid om te behandelen en bevoegd om diagnoses (DSM V) te stellen.

De Orthopedagoog-Generalist is als eigenstandig artikel 3-beroep in de Wet BIG opgenomen.
Beroepsvereniging NVO hanteert daarnaast een kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist.
De Overheid kent het SKJ-register om kwaliteit en integriteit van jeugdhulpverleners te waarborgen.

Registraties & nummers

BIG: 89926890331
NVO orthopedagoog-generalist
SKJ postmaster professional
KvK Midden Nederland: 30243760
AGB-code praktijk: 94056018
AGB-code regiebehandelaar: 94006532

Privacybeleid

Quest behandelt uw gegevens conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de regels van het medisch beroepsgeheim. Daarnaast hanteren wij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacy Statement Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)